Innovation

När vi på Heidelberg Materials Betong Sverige talar om innovation, då är det något som skapar verklig affärsnytta för våra kunder. Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring i det stora och det lilla, på kort och på lång sikt.

  • "Innovation måste skapa verklig nytta"

    När vi talar om innovation, då är det något som skapar verklig affärsnytta för våra kunder. Det säger Mats Emborg, chef för Forskning och utveckling.

  • JM kopplar upp sig mot betongen med BI Distant

    Projekt Slussen SN842 Kajarbeten Öst är namnet på det delprojekt som ska ge Stockholmarna en ny kaj vis Slussen. Det är JM Entreprenad som bygger en del av den nya kajen på uppdrag av Stockholm Stads exploateringskontor. All betong, sammanlagt 1 500 – 2 000 kubikmeter, levereras till projektet av Betongindustri – men även den nya tekniken BI Distant.

  • Flera vinster med att koppla upp sig mot betongen

    BI Distant är ett mätverktyg där betongbyggaren via trådlös teknik får information om bland annat betongens hållfasthetsutveckling direkt till datorn eller mobiltelefonen.