Fabriksbetong

Allmänt om fabriksbetong

En betongfabrik har tillgång till många olika delmaterial som kan kombineras på olika sätt för att passa alla typer av applikationer. Fabriksbetong lämpar sig med andra ord till i stort sett alla gjutningsarbeten. En stor fördel med fabriksbetong är att betongen levereras färdigblandad till arbetsplatsen. Man slipper därmed det tunga och tidskrävande arbetet med att blanda själv på plats.

Egenskaper färsk betong

Färsk betongs egenskaper kan varieras från helt styv konsistens till i stort sett rinnande. Vilken konsistens som bör väljas beror på typ av tillämpning, konstruktionsutformning, armeringstäthet samt vald produktionsmetod. Den hårdnade betongens kanske viktigaste egenskap är dess tryckhållfasthet, som beskrivs av hållfasthetsklassen.

Normalt erbjuds fabriksbetong från klass C20/25 ända upp till C60/75. Viktigt att beakta vid val av betongprodukt är även vilken typ av exponering som konstruktionen kommer att utsättas för, t.ex. frost, salter, kemiska angrepp osv, eller om det finns krav på uttorkning. Betongindustri erbjuder ett stort urval av produkter med olika egenskaper som är speciellt anpassade för att passa vid olika typer av krav och gjutningsarbeten.

Till samtliga våra fabriksbetongprodukter

Ladda ner

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!