Miljödokument/EPD för betong

Våra produkter håller hög kvalitet och uppfyller kraven för ett miljöcertifierat byggande. Här samlar vi miljöinformation och dokument som kan hjälpa dig i ditt arbete. Saknar du något, hör gärna av dig.

Vårt ledningssystem för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö är certifierat. Du finner certifikaten och vår kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöpolicy här på sidan. Där finner du även byggvarudeklaration (e-BVD) på vår betong samt säkerhetsdatablad.

Produkterna finns i samtliga miljöbedömningssystem för byggmaterial;

Dessa fyra system har olika kriterier som måste uppfyllas för att produkterna ska anses godkända, i första hand gällande kemikalieinnehåll.

För oss är det självklart att våra produkter ska klara kraven i det svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader, Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.

Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även hanterar det europeiska systemet för miljöcertifiering av byggnader, BREEAM med den svenska versionen BREEAM-SE samt även det globala certifieringssystemet för byggnader, LEED.