JM kopplar upp sig mot betongen med BI Distant

Projekt Slussen SN842 Kajarbeten Öst är namnet på det delprojekt som ska ge Stockholmarna en ny kaj vid Slussen. Det är JM Entreprenad som bygger en del av den nya kajen på uppdrag av Stockholm Stads exploateringskontor. All betong, sammanlagt 1 500 – 2 000 kubikmeter, levereras till projektet av Betongindustri – men även den nya tekniken BI Distant.

Erik Andersson arbetsledare på JM

– Vi använder BI Distant som ett verktyg. Det fungerar mycket bra allting och har blivit en naturlig del av arbetet. Att inte tänka på att man använder tekniken, är ett gott tecken på att det går bra. Vi har inte haft en enda incident, tvärtom har allt gått smidigt, säger Erik Andersson.

BI Distant är ett mätverktyg där betongbyggaren via trådlös teknik får information om bland annat betongens hållfasthetsutveckling direkt till dator eller smartphone. Realtidsinformation om betongens hållfasthetsutveckling innebär stora fördelar för undervattens- och platsgjutet byggande.

BI Distant-sändaren sitter utanför platskontoret.

– Man sätter mätpunkter, tunna kablar, på de platser man vill bevaka och gjuter sedan in dem i betongen för att få kontroll på konstruktionen. Mätpunkterna är kopplade till en sändare på byggarbetsplatsen. Den i sin tur sänder signaler till en mottagare som står inne på kontoret. För varje ny gjutning startar vi upp det webbaserade programmet och lägger till en ny mätning, förklarar Erik.

Förutom en 200 meter lång kaj bygger JM en kulvert för spol- och dagvattenmagasin som ska ta hand om hela Stadsgårdsleden sprinklersystem när leden överdäckas någon gång runt 2024 – 2025. I uppdraget ingår även att uppdatera tryckspilledningarna från hushållen på andra sidan vattnet och nya ventilkamrar till den. Även en tillfällig bussterminal för 17 bussar byggs.

Erik Andersson visar en av mätpunkterna på bygget.

Betongindustri levererar all betong, främst från fabriken i Hammarby sjöstad men även från Värtahamnen.

Valet att koppla upp sig digitalt vid gjutning

– Vi valde att testa BI Distant eftersom vi har så komplicerade gjutningar. Vi har många undervattensgjutningar och då är det viktigt att veta exakt hur betongen beter sig. Betongindustris teknik ger oss den möjligheten. Men även när vi gjuter till exempel valv kan vi följa härdningsprocessen och veta när vi ska riva formarna. Det sparar både tid och pengar, säger Erik.

Kajen var det första som gjöts i projektet. Det var bygget av den som bekräftade att den webbaserade tekniken fungerade så bra. Därför valde man att fortsätta med samma princip för de kommande delarna. Undervattensgjutningar av till exempel tätkaka, fundament på havsbotten, kräver särskild försiktighet eftersom de är extra känsliga för sprickor.

Tryckspilledningarna dras från andra sidan vattnet.

– Undervattensgjutningar är alltid ett riskmoment. Här har vi sett stor tidsbesparing. Vi kan följa härdning och temperatur per timme och vet exakt när vi ska börja pumpa ut vattnet för att torrlägga tätkakorna. Det för vi för att sedan kunna gjuta konstruktioner i torr miljö. Därefter återfyller vi med massor. Betongen får varken bli för varm eller för kall, då kan den spricka. Vi håller enkelt koll på temperatur- och härdningsprocess digitalt, från läsplatta, mobil eller dator, förklarar Erik.

På vilket sätt underlättar tekniken?

Erik Andersson tittar på resultatet av mätningarna för BI Distant.

– Vi sparar tid eftersom vi vet när betongen är härdad, det genererar lägre kostnader. Men vi får även bra underlag till kommande projekt. I Egenkontrollpärmen kan vi samla kurvor och diagram på hur värmeutvecklingen och härdningsprocessen har fungerat för de olika betongtyperna. De kan sedan utvärderas för framtida projekt, avslutar Erik.

Läs även: Så här fungerar BI Distant och
Flera vinster med att kolla upp sig mot betongen.