Klimatförbättrad betong, BIO 10-20-30-40

Betong med lägre klimatpåverkan från Heidelberg Materials - och lika god kvalitet.

Betong är ett fantastiskt byggmaterial med alla de fördelar man är ute efter när det gäller beständighet, flexibilitet och långsiktig kvalitet i en konstruktion.

Nu erbjuder vi betong som ger en mindre klimatpåverkan än konventionell betong. Med vår nya klimatförbättrade betong minskar vi klimatpåverkan från byggandet, men bibehåller samma goda kvalitet. Använd dig av denna möjlighet för att bidra till ett mer hållbart byggande!

3 steg till ett mer hållbart betongbyggande:

  1. Definiera vad ditt byggprojekt ska tåla i form av laster och påfrestningar.
  2. Beskriv ditt miljökrav: I vårt sortiment finns betongprodukter som minskar miljöbelastningen med 10 till 40 % i jämförelse med Svensk Betongs branschstandard (se sid 7). 
  3. Kontakta oss för rådgivning. Vi går gemensamt igenom projektets ambitionsnivå och begränsningar, och vägleder dig till en betong som ger bästa prestanda med minsta miljöbelastning.  

Offertförfrågan

Frågor? Kontakta teknisk kundservice

Lätt att räkna – lätt att välja

En precis lika bra betong

För att minska klimatpåverkan från betongen har vi ersatt delar av cementet med alternativa bindemedel med liknande egenskaper. Detta är inget som försämrar betongens kvalitet, utan ger en precis lika bra produkt förutsatt att instruktionerna följs vid gjutning och användning av produkten.

Hur mäts klimatpåverkan?

Den klimatförbättrade betongen har specificerade koldioxidekvivalentnivåer, vilket underlättar vid projektering i tidiga skeden och för att göra kalkyler av den totala klimatpåverkan för ett projekt. Detta hjälper således projektör och entreprenör att välja rätt betong, inte bara med hänsyn till beständighet och hållfasthetsklass utan också med hänsyn till koldioxidbelastning.

BI Optimal

BIO123 Video Previev image

Om BIO 1-2-3

Om klimatförbättrad betong