Tema hälsa och säkerhet

Heidelberg Materials Betong Sverige jobbar aktivt, målmedvetet och med högsta prioritet på hälsa- och säkerhetsfrågor. Stort fokus ligger på information och utbildning.