Vinterbetong

Möter tuffa krav

Vintern ställer särskilda krav vid betonggjutning, eftersom det finns risk för skador genom tidig frysning. Betongindustri har utvecklat produkter för gjutning vid låga utetemperaturer.

Ladda ner