Betong för husbyggnad

Effektivt stombyggande

Platsgjuten betong har under decennier varit, och är fortsatt idag, den mest använda materialtekniken inom byggande av bostadshus. Heidelberg Materials erbjuder produkter som effektiviserar och rationaliserar det platsgjutna stombyggandet samt förbättrar arbetsmiljön vid betonggjutningar.

Självkompakterande betong, SKB

Många av våra produkter erbjuder vi som självkompakterande, SKB. Dessa produkter är avsedda för gjutningar av alla typer av konstruktioner, förenklar arbetet och ger normalt bättre resultat vid svårgjutna konstruktioner. Dessa produkter har flera fördelar: ger en förbättrad arbetsmiljö i och med att vibreringsmomentet försvinner, man vinner tid med då gjutningen går fortare, färre personal då betongen inte skall vibreras samt att man får en högre kvalitet då denna typ av betong har en bättre utfyllnad på ställen som är besvärliga och har en god kringgjutning runt armering.

Våra betongprodukter för platsgjutet byggande är: