Betong för anläggningsbyggande

Högre produktivitet och kvalitet

Anläggningsbyggande har av tradition varit tidskrävande och kostsamt. Betongindustri erbjuder innovativa produkter, som tillsammans med nya metoder för armering och formbyggnad, ökar produktiviteten och förbättrar såväl kvaliteten hos slutprodukten som arbetsmiljön.

I vårt produktsortiment för anläggningsbyggande erbjuder vi följande produkter: