Beställning och offert

Vill du beställa mindre än 100 kubikmeter betong:  Gör gärna en offertförfrågan i vårt formulär

Eller kontakta vår kundtjänst nedan: Kundtjänst Stockholm/Uppsala Kundtjänst Malmö/Skåne Övriga landet


För större beställningar och tekniska frågor kontakta försäljning och teknisk kundservice.


Tips till dig som ska beställa färdig betong

Att beställa färdig betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. Du som kund kan spara både tid och pengar på att göra en korrekt beställning från början.

Betongreceptet påverkas av följande:

 • Hållfasthetsklass för konstruktionen.

 • Vct-krav (förhållandet mellan vatten och cement i receptet). Tänk på att lågt vct ger en tätare och ibland mer svårjobbad betong. Kan även kräva mer armering.

 • Konsistens. Lös betong av typen S5 går snabbt att gjuta med men den kan lätt separera och den kan även öka formtryck och skapa läckage.  Här finns alternativa betongsorter som är mer lämpliga men ger samma goda egenskaper.

 • Exponeringsklass. Den miljö bygget sker i. Utomhus, i närheten av salt osv.

 • Stenstorlek (Dmax ) för ballast. Flera parametrar styr detta val: krymprisk, slangbredd osv.

 • Cementsort. T ex Anläggningscement för grova konstruktioner och Bascement för huskonstruktion. Viktigt att uppge vilken sort vid beställning.

Inför betongleveransen behöver veta det här:

 • Mängd betong i kubikmeter. Varje betongbild lastar ca 5,5 kubik.

 • Lossningssätt (slangpump, mastpump, ränna) påverkar hur snabbt betongen kommer i formen.

 • Väderförhållande påverkar. Sommartid kan en retarder behövas för att undvika för snabb härdning. Vid kallare väder eventuellt en accelerator och en varmare betong för att förbättra härdning. Oavsett säsong är det viktigt att i möjligaste mån täcka och skydda betongen från yttre påverkan.

 • När det gäller större eller mer komplicerade projekt så rekommenderar vi att hålla ett startmöte med leverantör och entreprenör inför leverans för att skapa framförhållning och planera in nödvändiga förberedelser.

Vid leverans

 • Underskatta inte vikten av mottagningskontroll för att försäkra dig om att rätt betongleverans kommit till rätt lossningsplats, innan betongen hälls i form.

 • Möjlighet till trådlös kontroll av uttorkning och hållfasthetsutveckling.

Det är många medvetna val som behöver göras för att få rätt betongprodukt.Vi är måna om att du får den betong som passar ditt byggprojekt, din plan, dina miljökrav och din budget allra bäst.