Flera vinster med att koppla upp sig mot betongen

- I takt med att tidplanerna blir kortare minskar felmarginalerna på byggarbetsplatsen. Mätvärden i realtid för betongens hållfasthet hjälper entreprenören att fatta rätt beslut, säger Jonas Axeling som är produktansvarig för BI Distant.

Jonas Axeling, produktansvarig.

– Vi märker en tydlig efterfrågan från entreprenörerna på hjälpmedel i deras dagliga verksamhet. Många gånger ser framför allt den yngre generationens arbetsledare och platschefer en tydlig fördel med digitala hjälpmedel. Dels har de sedan tidig ålder lärt sig att ta till sig ny teknik, men också för att de inte besitter samma gedigna kunskap och erfarenhet som deras äldre kollegor, säger Jonas Axeling.

– Arbetsledarna är ofta väldigt drivna och ser möjligheten att med hjälp av BI Distant effektivisera driften och inte minst skapa en säker och trygg arbetsplats. Som platschef eller ansvarig arbetsledare har man ett stort ansvar kring arbetsmiljön och chansar helt enkelt inte vid kritiska arbetsmoment, tillägger han. 

BI Distant hjälper dig ta rätt beslut

Oavsett om det gäller form- eller stämprivning, hållfasthet inför ett lyft eller en fyllning mot en betongvägg kan BI Distant hjälpa dem att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. 

Jonas Carlswärd är chef för avdelningen Teknik & Provning. Han konstaterar att intresset för produkten ökar. 

– Vi har en hel del återkommande kunder och vi har även fått förfrågningar från kunder på orter där vi idag inte har betongproduktion, säger Jonas Carlswärd.

Med dagens höga byggtempo kan den digitala tekniken fylla en viktig funktion. 

– I alla byggskeden finns ett antal kravvärden som skall uppfyllas innan nästa skede kan starta. Det kan handla om rätt hållfasthet vid stämp eller formrivning, betongens relativa fuktighet innan parkettläggning eller för den delen formtryck. Tanken med BIDistant har varit att skapa en möjlighet att helt enkelt ”koppla upp sig” mot betongen för att kunna mäta dess egenskaper, säger Jonas Axeling, och tillägger:

– I takt med att tidplanerna blir kortare och kortare minskar också felmarginalerna. Att genom BIDistant få kunskap om hur nära erforderligt värde man är, ger möjlighet att kunna fatta viktiga beslut kring om projektet kan fortlöpa som vanligt eller om eventuell åtgärd måste till. 

Jonas Carlswärd
Jonas Carlswärd.

Jonas Carlswärd betonar de ekonomiska fördelarna med den nya tekniken.

– Genom att utnyttja mätningar kan man minska hyrtid för stämp och formpark och därmed hålla nere kostnaderna, avslutar han.
 

Läs även: