Betonglastbil på väg

Heidelberg Materials Betong Sverige är en marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till byggindustrin och privatpersoner. Våra verksamheter är spridda från Skåne i söder till Östersund i norr. Vi har runt 140 medarbetare och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Vårt uppdrag

Med närhet och kompetens ska vi vara kundens bästa samarbetspartner inom fabrikstillverkad betong.

Vi levererar:

  • Kvalitetsbetong för alla ändamål.
  • Miljöanpassning genom hela värdekedjan.
  • Lösningar som bidrar till kundens framgång.
     

Det är lönsamt att anlita oss

Det ska vara lönsamt att anlita oss. Genom närhet och kompetens är Heidelberg Materials Betong Sverige din bästa samarbetspartner inom fabrikstillverkad betong. Vårt gedigna tekniska kunnande och många års praktisk erfarenhet gör att vi kan erbjuda lösningar som vi vet fungerar i praktiken. På så sätt blir även du en tryggare samarbetspartner för dina kunder.

Bakom våra tekniska lösningar som ofta är ofta revolutionerande i branschen, ligger många år av ledande forskning och utvecklingsarbete.

Heidelberg Materials

Vi ingår i Heidelberg Materials, en av världens största byggmaterialproducenter och marknadsledande inom produktområdena ballast, cement och betong. Koncernen har cirka 51 000 medarbetare på över 3 000 platser i fler än 50 länder.

De svenska bolagen inom Heidelberg Materials tillverkar och säljer ballast, cement, fabrikstillverkad betong, betongprodukter och betongelement.

Läs mer om Heidelberg Materials Northern Europe.

BI Optimal – för hållbart byggande

Om BI Optimal

BI Optimal är vårt koncept för ett mer hållbart betongbyggande. Ibland kallad grön betong eller miljöbetong.

Samlade artiklar från vår kunskapsbank. Välkommen!
 

Allt om betong