"Innovation måste skapa verklig nytta"

När vi på Betongindustri talar om innovation, då är det något som skapar verklig affärsnytta för våra kunder. Det säger Mats Emborg, chef för Forskning och utveckling.

Hur ser du på begreppet innovation? 

– För att något ska kallas en innovation så menar jag att det måste mynna ut i en tillämpning. Ett forskningsresultat har i och för sig ett stort värde men är som mest intressant den dagen då det tillämpats för att nå ett mål.

– I min andra roll som professor och lärare på Luleå Tekniska Universitet, poängterar jag ”med en dåres envishet” för doktorander och studenter att de alltid måste tänka efter ordentligt innan de sätter igång med sitt forskningsprojekt eller examensarbete: Vad är det jag vill uppnå i slutänden? Hur ska mitt resultat användas? Hur ska någon kunna omsätta slutsatserna i ett ännu bättre betongbyggande, till exempel? 

Mats Emborg.
Hur arbetar Betongindustri med innovation?

– Ett viktigt område för Betongindustri och branschen som helhet när det kommer till innovation, handlar om att vidareutveckla det industriella byggandet med platsgjuten betong.

– Innovationen kan också handla om att vi vänder oss inåt och ser över våra egna processer. Vi försöker arbeta systematiskt och strävar efter att öka industrialiseringsgrad själva i enlighet med Toyotas Lean-principer, vilka använts framgångsrikt av många företag. Minska slöserier är en sådan strävan. Slöseri kan vara att blanda för stark eller tät betong ofta då med mer cement, alltså överkvalitet i onödan. Vi ska alltid leverera rätt kvalitet för ändamålet.

– Ett bra exempel på en värdefull innovation för oss är den självkompakterande betongen som vi var med och utvecklade för ett tjugotal år sen. Med den produkten slipper man helt vibreringsarbetet, och den är därför mycket bättre ur hälso- och arbetsmiljösynpunkt. Därutöver kan effektiviteten vid gjutningen förbättras och slutresultatet bli bättre. Den självkompakterande betongen har nog varit den viktigaste innovationen i betongbranschen under de senaste trettio åren! Vi har också produkter som ger ett lägre klimatavtryck. Den typen av innovation kommer att bli allt mer viktig framöver och har en självklar plats i vårt utvecklingsarbete för att stötta de globala klimatmålen.

Vad betyder innovation för Betongindustris affär?

– Om vi slutar utveckla oss, då överlever vi inte på marknaden, så enkelt är det.

– Betongindustris uppdrag handlar om att hjälpa kunden att långsiktigt tjäna pengar. Och när vi fortsätter att utveckla våra produkter, vårt eget arbetssätt och själva användandet av betongen, så fortsätter vi att hjälpa kunden.  Detta kommer alltid att vara vår starkaste ledstjärna.