Giatech SmartRock - digital hållfasthetsmätning

Dra nytta av digitaliseringen för att spara tid och pengar.

Digital hållfasthetsmätning är ett enkelt sätt att uppskatta betongens tryckhållfasthet på plats. Att känna till hållfastheten är avgörande för att kunna gå vidare till nästa fas i ett projekt – öppning av vägbanor, efterspänning, rivning av formar – vad som än kommer härnäst.

Eftersom hållfasthetens utveckling beror på tid och temperatur är det viktigt att dessa realtidsdata är tillförlitliga. Det är här den digitala sensorn SmartRockTM  kommer in i bilden.

Trådlös sensor effektiviserar arbetet

Den trådlösa betongsensorn Giatec SmartRockTM ger realtidsinsikt i betongens hållfasthet i ett tidigt skede, vilket gör att du kan effektivisera ditt arbete och optimera byggprocessen. Detta leder till ökad lönsamhet och reducerad projekttid och arbetskostnader.

Placera den en gång och du är klar! Givaren är helt ingjuten och fäst på armeringsjärnet, vilket gör den helt underhålls- och problemfri.

Ett tidigt projektavslut sparar tid och pengar

Förutom potentiella kostnadsbesparingar genom snabbare byggtider kan kostnader kopplade till givarinstallation samt mätning och analys av data reduceras,då många andra mätsystem kräver betydligt större tidsåtgång än SmartRock-sensorn.

Som kund hos Heidelberg Materials får du stöd genom hela processen. Vi tillhandahåller utrustning (sensorer), introduktionskurs, genomgång av appinstallation samt erbjuder felsökningshjälp.

Ytterligare integration på arbetsplatsen med SmartHubTM

Du ansluter enkelt till SmartRockTM med din mobiltelefon på arbetsplatsen. En tilläggsuppgradering av vårt system – SmartHub – tar det ett steg längre så att du slipper besöka anläggningen fysiskt för att ansluta till sensorn via mobiltelefonen. Lämna i stället den kompakta och lätta SmartHub-enheten på anläggningen, där den hämtar alla data på distans och skickar den till alla berörda projektmedarbetare. Nu behöver du inte besöka arbetsplatsen eftersom SmartHub finns på plats och samlar in sensordata i realtid åt dig.

Smartrock - intuitivt gränssnitt, lättlästa resultat. Sensorn är helt ingjuten i betongen och gör avläsningar på plats. Data loggas utan avbrott, så att resultaten blir mer konsekventa.

Support av Smartrock.