Betongvalsguiden

Betongvalsguiden hjälper dig att välja rätt betong till rätt byggnadsdel.

Betongvalsguiden informerar om vilka grundkrav som gällande normer (för närvarande EN:206) ställer och vilka produkter som Betongindustri rekommenderar för att åstadkomma en beständig konstruktion.

Betongvalsguiden innehåller information om betongtyp, hållfasthetsklass, exponeringsklass och vattencementtal (vct). För att få rekommendationer om gjutmetod stenstorlek och konsistens mm. rekommenderar vi att vända dig till Betongindustris representant på din ort. Där kan du även få värdefulla råd om betongpumpning, härdning och eventuella vinteråtgärder.

Betongvalsguiden vänder sig till alla aktörer i byggbranschen såsom byggherrar, arkitekter, konstruktörer samt byggentreprenörer. Även som privatperson hittar man här värdefull information till sitt byggnadsprojekt.

Ladda ner

Betongvalsguiden hjälper dig att välja rätt betong till rätt byggnadsdel.

Till Betongvalsguiden