Betong behövs, men det måste vara hållbart.

Betong för ett hållbart samhälle

Med ansvarsfulla metoder ska vi leverera byggmaterial för ett hållbart samhällsbyggande

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från bostäder och infrastruktur till säker vattenhantering och elförsörjning. Betong är en grundpelare i dagens moderna samhälle.

Betong har många egenskaper som gör den till ett hållbart byggmaterial. Den ger beständiga konstruktioner och hus som står emot extrema väder. Vägar och järnvägar som håller ihop och länkar samman människor över hela landet. Sjukhus, skolor och infrastruktur som är grundfunktioner i vårt samhälle.

Betong har en värmetröghet som är nyckeln till minskad energiförbrukning. Betongkonstruktionen kan designas för ett långt liv med flera olika funktioner. Den står emot slitage, brand och fukt.

Den långa livslängden gör betong till ett kostnadseffektivt materialval. Materialet kan senare återvinnas och användas i andra konstruktionsprojekt.

Vad är betong?

Betong består till största delen av berg- och grusmaterial som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel. Nyckelkomponenten i betong är cement som har en sammanbindande funktion. Cementets huvudråvara är kalksten som krossas och mals till ett fint pulver. Pulvret bränns i mycket höga temperaturer så att klinker bildas. Klinkern mals och blandas med gips och varierande mängder kalk, slagg och flygaska för att framställa olika cementprodukter.

Läs mer om hur vi arbetar för att minska miljöpåverkan från produkterna och produktionen i kommande avsnitt: 

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet