Nu lanserar vi betongsortiment med återvunnet råmaterial

Betongindustri blir Heidelberg Materials Betong Sverige

Ökar fokuset mot noll nettoutsläpp

Läs mer

Rekordbetong visar vägen

Mindre än 100 kg CO2-utsläpp per kubikmeter.

Läs mer

Vi skapar grunden för morgondagens samhälle

Heidelberg Materials Betong Sverige (tidigare Betongindustri) levererar fabriksbetong till byggnader och infrastruktur som grundar i det moderna, hållbara samhället. Vi är erfarna experter på platsgjuten betong, transport och betongpumpning. Med metoder och teknik i framkant utvecklar vi vårt erbjudande för att möta kundernas behov - från Skåne till Norrland. Vi levererar till stora och små företag och till privatpersoner. Kontakta oss gärna för mer information.

Läs om våra nya produkter

Vi var här när grunden lades

I uppemot 150 år har våra material skapat grunden för dig, mig och för kommande generationer.

Vi har en stolt historia i ryggen, och nu bygger vi vidare på den - som Heidelberg Materials. 

Stadsvy

Hej framtid!

Klimatförbättrad betong

Vi erbjuder betong som ger en mindre klimatpåverkan än konventionell betong. Med vår klimatförbättrade betong minskar vi klimatpåverkan från byggandet, men bibehåller samma goda kvalitet.

Klimatförbättrad betong, BIO 10-20-30-40

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet

Samlade artiklar från vår kunskapsbank. Välkommen!
 

Allt om betong
BIO123 Video Previev image

Om BIO 1-2-3

Om klimatförbättrad betong

Om karbonatisering

Om karbonatisering

En film om karbonatisering i betong

I fokus just nu