evoZero - cement till betong med noll nettoutsläpp

evoZero: Betong med noll nettoutsläpp

Om Hub och Onsite - nya digitala tjänster

Ny kundportal och app för leveransinformation

Elektrisk betongbil ute i trafiken

Den första 100 % elektriska betongbilen med full lastkapacitet

Vi skapar grunden för morgondagens samhälle

Heidelberg Materials Betong Sverige (tidigare Betongindustri) levererar fabriksbetong till byggnader och infrastruktur som lägger grunden till det moderna, hållbara samhället. Vi är erfarna experter på platsgjuten betong, transport och betongpumpning. Med metoder och teknik i framkant utvecklar vi vårt erbjudande för att möta kundernas behov - från Skåne till Norrland. Vi levererar till stora och små företag och till privatpersoner. Kontakta oss gärna för mer information.

Klimatförbättrad betong

Vi erbjuder betong som ger en mindre klimatpåverkan än konventionell betong. Med vår klimatförbättrade betong minskar vi klimatpåverkan från byggandet, men bibehåller samma goda kvalitet.

Klimatförbättrad betong, BIO 10-20-30-40

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet

Samlade artiklar från vår kunskapsbank. Välkommen!
 

Allt om betong

Vi var här när grunden lades

I uppemot 150 år har våra material skapat grunden för dig, mig och för kommande generationer.

Vi har en stolt historia i ryggen, och nu bygger vi vidare på den - som Heidelberg Materials. 

Stadsvy

Hej framtid!

I fokus just nu

BIO123 Video Previev image

Om BIO 1-2-3

Om klimatförbättrad betong

Om karbonatisering

Om karbonatisering

En film om karbonatisering i betong