Fiberbetong

Motståndskraftig och flexibel
Produkten är uppbyggd av speciellt sammansatt betong armerad med jämnt fördelade fibrer. Fiberbetong får mycket hög hållfasthet, men också stor motståndskraft mot slag, stötar och slitage.

Produkten ger dessutom stora möjligheter till val av form, färg och profil.