Golvbetong

Golvbetong levereras i tre hållfasthetsklasser som du väljer med hänsyn till användningsområde och dina krav på slitstyrka.

Hög slitstyrka

Betongindustris särskilda produkter för golv möter mycket höga krav på hållfasthet, nötningsmotstånd och slitstyrka. Baserat på AMA Hus, tabell över användningsområde och krav på slitstyrka, väljer du vilken hållfasthetsklass du behöver på din golvbetong. 

Flera valmöjligheter

Golvbetong kan med fördel även stålfiberarmeras eller levereras med polypropylenfiber om du söker ytterligare slitstyrka. Vill du även ha en annan stenstorlek är det bara att kontakta Teknisk Kundservice, så hjälper vi dig.

Användningsområden

  • Golv i kvalitetsklass A utförs i en mycket hög hållfasthetsklass, C40/50, och kombineras ofta med t.ex. hårdbetongytskikt. Kravet på nötningsmotstånd (max 0,2 mm) ställer extra höga krav på både material och utförande. 
  • Golv i kvalitetsklass B utförs i hållfasthetsklass C32/40 och kombineras ofta med vakuumbehandling och maskinglättning för att det höga kravet på nötningsmotstånd (max 0,4 mm) ska uppnås. 
  • Golv i kvalitetsklass C utförs i hållfasthetsklass C25/30 och kombineras ofta med vakuumbehandling och maskinglättning för att kravet på nötningsmotstånd (max 0,8 mm) ska kunna uppnås.

Ladda ner

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!