Teknik och provning

Teknik & Provning är Heidelberg Materials Betong Sveriges teknikavdelning med en verksamhet som bland annat omfattar laboratorieprovning, produktutveckling och teknisk konsultation inom betongområdet. 

Ackrediterad provning

Vid våra välutrustade laboratorier i Linköping och Stockholm kan vi bistå med det mesta inom betongprovningsområdet. Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC för en del metoder, såsom tryckhållfasthet och frostbeständighet samt vissa ballastprovningar och kloridhaltsbestämning med RCT-metoden, se tabell nedan.

Ackrediteringen innebär bland annat höga krav på kvalitetskontroll, vilket ger en ökad trygghet för våra uppdragsgivare. I vår roll följer även att all information som rör ett provningsuppdrag behandlas opartiskt och konfidentiellt om inget annat har avtalats med uppdragsgivaren.

För beställning använd detta formulär.

Ackrediterade metoder

Provningsmetod Provningsstandard

Tryckhållfasthet

SS-EN 12390-3:2019

Spräckhållfasthet

SS-EN 12390-6:2009

Densitet hårdnad betong

SS-EN 12390-7:2019*

Frostresistens

SS 137244:2019

Kloridhalt

RCT-500:2019

Kornstorleksfördelning

SS-EN 933-1:2012

Korndensitet/vattenabsorption

SS-EN 1097-6:2022

Expansionsprovning ASR 

RILEM AAR-2:2016

Böjhållfasthet 

SS-EN 14488-3:2006

Mätning av betongtemperatur/hållfasthet

Vi erbjuder även system för mätning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong. Mätsystemet gör det bland annat möjligt att följa hållfastheten i konstruktionen i realtid på webben. Läs mer här: Digital hållfasthetsmätning - två lösningar

Sprickriskberäkningar

Vi har egen expertis som utför sprickriskberäkningar för grova konstruktioner, där bland annat temperatur påverkar sprickrisken. Dessutom utför vi på uppdrag betongtekniska konsulttjänster och olika typer av betongprovningar.

Beställ vår tjänst

För beställning använd detta formulär.

Kontakta oss om ni vill beställa provning eller behöver ytterligare information om någon av våra tjänster. 

Exponeringsklasser, byggvarudeklaration, säkerhetsdata etcetera.

Till teknisk produktinformation