Powercrete® -  för mer kraft i kabeln

Powercrete® -  för mer kraft i kabeln

Powercrete® -  för mer kraft i kabeln

Powercrete® - Betong med hög värmeledningsförmåga

Powercrete® är en Betong med hög värmeledningsförmåga som lämpar sig särskilt väl som underlag och fyllnadsmaterial omkring underjordiska HV (högspänning: 60 kV-110kV) och UHV (Ultra High Voltage: 220 kV-380 kV) kablar.

Förläggning av kablar under jord genererar värme och när temperaturen i en kabel ökar ökar också motståndet, vilket resulterar i en kapacitetsförlust.

Genom att använda Powercrete® som omkringliggande material erhålls ett lågt termiskt motstånd. Detta medför att alstrad värme effektivt kan föras bort varför ledningstemperaturen kan reduceras vilket förhindrar att jordkablarna överhettas och ger en ökad effektkapacitet.

Kundnytta och användningsområden

  • Förbättrad värmeavledning för HV- och UHV-kablar
  • Hög värmeledningsförmåga, även i torrt tillstånd
  • Minskning av magnetfältets styrka förväxelström
  • Ökad effektkapacitet
  • Minskning av ledarens tvärsnitt
  • Byte till aluminiumledare möjligt

Produktbeskrivning

  • Powercrete® tillverkas med Anläggningscement FA CEM II/A-V 42,5 N – MH/LA/NSR
  • Maximal stenstorlek är 16 eller 27 mm
  • Konsistensklass S3-S5 eller SF1-SF2 (SKB)
  • Värmeledningsförmåga i vått tillstånd upp till 6 W / (m · K) och när det är torrt i. d. R. cirka 3 W / (mK). 

Kontakta oss gärna i god tid så kan vi ge råd om hur Powercrete® kan tillämpas.

Referenser

Craftor bygger med Powercrete®

Craftor bygger med Powercrete®

Powercrete®- illustration