BI Optimal – för hållbart byggande

BI Optimal är vårt koncept för ett mer hållbart betongbyggande. Ibland kallad grön betong eller miljöbetong.  BI Optimal består av två delar:

1. Klimatförbättrad betong - BIO

Den minskade koldioxidbelastningen uppnås bland annat genom att vi ersätter delar av cementet med andra råmaterial. Utsläppsminskningen går att få i nivåer från 10 - 40 procent jämfört med Svensk Betongs branschstandard.

Vår klimatförbättrade betong BIO erbjuds i motsvarande hållfasthetsklasser som vanlig betong. Bearbetbarheten i färskt tillstånd är bättre och färdiga ytor blir ljusare med högre finish. Viss skillnad i värmeutveckling och tidiga hållfasthetsegenskaper kan förväntas till följd av en ökad andel alternativa bindemedel i betong BIO.

2. Optimeringstjänst - våra experter guidar dig till rätt val

De flesta betongprojekt är möjliga att anpassa till tuffare miljökrav. Vilken hållfasthet och exponeringsklass är nödvändig för den aktuella konstruktionen? Vilka moment på arbetsplatsen är kritiska för att hålla tidplanen, och kan dessa förlängas, förskjutas eller justeras? Målet är att undvika överkvalitet.

Med kunskap om våra nya betongprodukter, tillämpningar och möjligheter, så vägleder vi dig till en betong som inte bara är optimerad utifrån funktion och miljöparametrar, utan också passar in i din produktion. Vår erfarenhet har visat att genom tidig dialog med våra specialister går det i de flesta projekt att få ner koldioxidutsläppen från betongen med minst 20 %. Och ju mer av våra produkter och tjänster du nyttjar, desto mer kan du minska klimatpåverkan från ditt projekt.

Eller ladda ner vår broschyr

BI Optimal – för hållbart byggande

Om BI Optimal

BI Optimal är vårt koncept för ett mer hållbart betongbyggande. Ibland kallad grön betong eller miljöbetong.