Lättviktsbetong

Gör det svåra lätt
I olika sammanhang kan det vara fördel med lätta betongprodukter, till exempel för utjämning av nivåskillnader i bjälklag och vid återfyllnad i ledningsgravar, rörschakt och fjärrvärmekulvertar. För vissa konstruktioner föreskrivs betong med en lägre egenvikt.