Betong på mark

Funktionell och estetisk

Betong används som beläggning på hårt utsatta ytor, där materialets bärförmåga och slitstyrka kommer till sin rätt. Vanligt är också att betongens estetiska möjligheter kombineras med materialets styrka vid beläggningar.

Den ökande användningen av betong på mark gör att erfarenheten av moderna betongbeläggningar och deras funktion på de mest skiftande ytor är stor idag.