handslag

Miljö och hållbarhet

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället. Vårt hållbarhetsramverk består av fyra fokusområden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att vara en ansvarsfull producent, leverantör och granne.

CSC – en viktig certifiering för oss och våra kunder

Innovativa och hållbara produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Produkt och innovation

Hållbara metoder i alla led.

Produktion och värdekedja

Våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och inkluderande.

Människor

En god granne genom hela värdekedjan.

Samhällsansvar och engagemang