Transporter

Heidelberg Materials använder roterbilar och rotpumpar för att leverera och lossa betong. De flesta av våra bilar är 3-axlade roterbilar som beroende på utförande och tillåten vägbelastning lastar 5,5-6 kubikmeter betong. Allt fler av betongbilarna körs idag på miljöanpassat bränsle.
 

Smarta urbana trafikzoner

Under våra 90 år har vi ständigt utvecklat logistiken och leveransen av betong. Nu tar vi ytterligare ett steg med projektet Smarta urbana trafikzoner, som ökar säkerheten och gör våra transporter smartare och mer hållbara.

- Den digitala tekniken i projektet Smarta urbana trafikzoner gör att vi kan minska antalet fordon, vilket ger en ökad trafiksäkerhet, en bättre framkomlighet och en mindre påverkan på miljön, säger Jennifer Baser på Betongindustri.

Se filmen om vad Smarta urbana trafikzoner är:

Om filmen inte syns beror det på dina cookieinställningar då kan se filmen på Youtube.