För pumpmaskinisten är säkerheten vardag

På Betongindustri är hälsa- och säkerhetsmedvetenhet ett måste för alla som arbetar med betongpumpning. Även om huvudansvaret vilar på arbetsplatsen så ska pumpmaskinisten med sin kompetens ge miljö- och säkerhetsarbetet högsta prioritet. Det är viktigt att arbeta förebyggande för att undvika olyckor och skador och att följa de säkerhetsföreskrifter som finns.

Betongbilarna kommer ofta till arbetsplatsen i en strid ström. Därför handlar en stor del av pumpmaskinistens arbetsinsats om att ha löpande kontakt med betongarbetarna på plats, så att allt är förberett för betongleveranserna. 

Ideala förhållanden för pumpmaskinisten, betongchaufförerna och betongarbetarna är när allt är väl organiserat i förväg. Förutsättningarna för ett säkert arbete som störst när arbetsplatsen är förberedd och det tydligt är markerat var betongbil och pump ska stå. Risker kan många gånger vara ojämnt eller lerigt underlag, trånga passager och opreparerade uppställningsplatser.

Förberedelser och risker att ta hänsyn till

 • Jonas Svanlund, pumpmaskinist

  Säkerhetsaspekten utifrån hur pass trångt det är på byggarbetsplatsen.

 • Underlagets karaktär, lera, ojämnheter, riskabelt att köra
 • Luftskott kan ge slag och skada den som håller i slangen
 • Betong är frätande och kan ge ögon- och hudskador
 • Vara medveten om trepunktsregeln när man klättrar i och ur bilen
 • Kontrollera markförhållanden för att säkerställa att pumpen inte välter
 • Kontrollera risk för kontakt med strömförande ledningar 
 • Bedöma trafiksituationen och trafikmiljön runt byggarbetsplatsen
 • Skapa en bra dialog med ansvariga på arbetsplatsen

 

Gemensam arbetsplats – gemensam trivsel

För allas välbefinnande, säkerhet och möjlighet att göra ett bra jobb är det viktigt att pumpmaskinisten får en så bra arbetsmiljö som möjligt när de är ute på en byggarbetsplats. Lägg fokus på att säkra uppställningsytor och körvägar för pumpar och bilar och spärra av så att inte obehöriga kan gå nära pumpen. En gemensam arbetsplats ska vara trygg och säker för alla som vistas där, vilket också är grunden till ett bra slutresultat. Vi har alla ett gemensamt ansvar.

Trepunktsregeln

Gå upp eller ner på betongbilen enligt trepunktsregeln. Det vill säga, ha alltid två händer och en fot, eller två fötter och en hand i kontakt med fasta punkter. Undvik att ha föremål i händerna när du klättrar på fordonet.

Läs även Hälsa och säkerhet prioriteras på Betongindustri 
Läs även Nya Trailerbilar och pumpar, säkrare och bättre för miljön