Gemensamma säkerhetsregler

Dessa huvudregler gäller för medarbetare och entreprenörer i alla verksamheter inom HeidelbergCement:

  • All personlig skyddsutrustning som krävs för en viss uppgift måste användas på rätt sätt.
  • Utrustning ska vara rätt isolerad mot alla ingående energikällor och måste testas för att säkerställa att den inte kan starta eller flytta sig innan en uppgift utförs.
  • Maskinskydd måste återställas innan utrustning (om)startas.
  • Tillträde till slutna utrymmen har endast behöriga personer med ett arbetstillstånd undertecknat av ansvarig överordnad.
  • Vid körning för företaget ska lokala lagar och företagskrav följas strikt.
  • Alla arbetsrelaterade tillbud ska rapporteras och utredas för att fastställa såväl grundorsaker som korrigerande åtgärder och lärdomar.   

Ladda ner