För att uppnå låg klimatpåverkan valde NCC att använda klimatförbättrande betong BIO 10-20-30-40. 

Betongindustri levererar klimatförbättrad betong till bostadsprojekt i Helsingborg

NCC bygger på uppdrag av Helsingborgshem 67 klimatsmarta hyresrätter. För att uppnå låg klimatpåverkan valde NCC att använda betong BIO 10-20-30-40

- Vi ser ett allt större intresse för vår klimatförbättrade betong, säger Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri. Många kunder har upptäckt att man kan göra skillnad för klimatet redan nu med hjälp av våra produkter och tjänster. 

Betongindustri levererar redan idag klimatförbättrad betong med 10 till 40 procent lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen. För större delen av betongen som levererats till NCC ligger minskningen av koldioxidutsläppen på 40 procent. 

Detta har möjliggjorts genom en god samverkan mellan beställare, entreprenör och betongleverantör redan i planeringsskedet säger Jonas Axeling och lägger till:
  
- Vår erfarenhet visar att man med enkla medel och utan direkt inverkan på produktionen kan få ner utsläppen med minst 10 procent på i princip alla konstruktioner. Använder man vår optimeringstjänst och därigenom har en tidig dialog med våra betongspecialister kan man pressa ner det betydligt mer.

Flera framgångsfaktorer

En framgångsfaktor till den klimatsmarta lösningen är att Helsingborgshem redan i upphandlingen gav i princip fria händer för konstruktiva lösningar där anbudslämnarna själva fick ta fram lösningar för att få ner koldioxidutsläppen. NCC var den anbudslämnare som redovisade lägst klimatpåverkan i anbudet och det bidrog till att de tilldelades uppdraget.

- Vi har gjort flera åtgärder i detta projekt för att få ner klimatpåverkan, där betonganvändning är en mycket viktig del. Genom en bra och tät dialog med vår betongleverantör kunde vi gemensamt hitta hållbara lösningar för både produktion och miljön säger Johan Eriksson, platschef på NCC.

En sådan åtgärd är NCC:s beslut att platsgjuta stommen, vilket öppnat upp för alternativa konstruktionslösningar som kan leda till att man använder mindre betong är brukligt och på så sätt även minskar koldioxidutsläppen.

- Som allmännyttigt bostadsbolag vill vi bli bättre på att bygga och tänka klimatsmart samtidigt som vi bygger så att folk har råd att bo. I upphandlingen av projekt Kungsörnen testade vi att ställa klimatkrav på entreprenörerna. Anbudsgivarna fick fria händer att välja material och byggmetod. Kreativiteten ökade när vi inte detaljstyrde upphandlingen. Glädjande är att NCC:s vinnande anbud hade både lägst klimatpåverkan och lägst pris. Nu följer vi det pågående arbetet och har stora förväntningar på hur den klimatförbättrade betongen kommer att påverka projektets totala klimatpåverkan, säger Björn Ravemark, projektchef, på Helsingborgshem.

Helsingborgs stad, som äger Helsingborgshem, har blivit utnämnd till miljöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet fyra år i rad.

Helsingborgshem och NCC valde klimatförbättrad betong

Helsingborgshem och NCC valde klimatförbättrad betong