JM gjuter med BIO 1-2-3 i projekt Havreflingan

JM testar BIO-betong i projekt Havreflingan

JM har som mål att koldioxidutsläppet från deras byggprojekt ska vara nära noll 2030. För att nå dit testar JM nu Betongindustris BIO 10 i sitt projekt Havreflingan i Järfälla norr om Stockholm. 

JM har genomfört testgjutningar sedan försommaren av steg 1 av BIO 10-20-30-40, vilket innebär 10 procent mindre koldioxidbelastning. Vi undrade hur det hade gått och ställde frågan till Eva Lindqvist, miljö- och hållbarhetsspecialist på JM:

Eva Lindqvist, miljö- och hållbarhetsspecialist på JM

- Det har gått bra. Vi har testat att gjuta med BIO-betong i ett av trapphusen och sedan jämfört med vanlig betong i trapphuset bredvid och gjutlagen är väldigt nöjda med resultatet. Speciellt bra har det varit när det var varmt i somras. Nu återstår att testa vintergjutning, berättar Eva. 

Mäter både kvalitet och klimatvinst 

Det JM mäter är betongens torktider, hållfasthet, konsistens och kvalitet, men naturligtvis även klimatvinsten. Efter genomförda gjutningar intervjuas även betongarbetarna om vad de har för upplevelse av betongen ur arbetsmiljösynpunkt, som också fallit väl ut, vilket är bra då JM gärna vill fortsätta bygga med betong.

- JM har en lång tradition av att bygga i betong. Det fungerar bra och ger robusta och energieffektiva byggnader som kan stå länge och som också har ett litet underhållsbehov vilket gagnar våra slutkunder. Vi ser gärna livslängder på uppemot 100 år för våra byggnader men samtidigt måste vi också se till att minska klimatpåverkan under byggnadens uppförandefas. En bra och effektiv åtgärd är då att använda sig av klimatförbättrad betong, förklarar Eva.  

Målet är att utveckla hela produktionen 

Målet med testerna är att utveckla ett koncept för miljöbetong som kan införas inom hela JMs produktion.  

- Vi kvalitetssäkrar alla våra projekt genom att arbeta med tydliga rutiner och arbetssätt och innan vi gör eventuella förändringar måste vi såklart testa så att allt fungerar. Nu har vi kommit en bra bit på väg och min förhoppning är att vi rekommenderar att använda klimatförbättrad betong, BIO 10, i alla JM:s projekt och då blir det en stor volym, avslutar Eva. 

För att uppnå målet om nära noll koldioxidutsläpp till 2030 måste utvecklingen av nya metoder för betonggjutning fortsätta. Nästa steg för JM är då att testa BIO 20 och 30 med 25 respektive 40 procent mindre koldioxidutsläpp, men först ska de hitta några bra pilotprojekt.