Cementslurry

Cementslurry används framför allt för att smörja pumpledningarna före betonggjutning eller för att ytstabilisera lättklinker.

Smidigt smörjmedel

Cementslurry är en mycket lättflytande blandning av cement och vatten. Dess sammansättning gör att den med lätthet kan pumpas genom långa pumpledningar inför gjutning av betong. Din pumpledning förses med en tunn film av cementpasta som gör pumpstarten smidig och säker utan risk för pumpstopp.

Ytstabiliserande egenskaper

Du kan även använda cementslurry när du vill ytstabilisera lättklinker. Cemenslurryn rinner ner i det översta skiktet av lättklinker och bildar ett fast skikt efter att det blivit hårt. Lämplig volym cementslurry vid ytstabilisering är 5 – 8 l/m2 men beror till viss del på vilken metodik du använder för att lägga ut den. Diskutera gärna med oss om du behöver tips eller guidning.

Användningsområden

  • I första hand för insmörjning av pumpledningar vid start av betongpumpning
  • Ytstabilisering av lättklinker
  • För tillverkning av asfaltbetong, CSA

Ladda ner

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!