TorkBI

Med TorkBI kan du förutse torktider och säkerställa rätt fuktkvot före golvläggning. Passar alla konstruktioner med krav på specifika fuktnivåer. Genom vårt koncept BI Dry använder vi dig med en helhetslösning för fuktdimensionering, val och leverans av TorkBI, fuktmätning samt dokumentation.

Trygg fuktdimensionering

TorkBI är en produktfamilj betongkvaliteter med utprovade betongsammansättningar som möjliggör kontrollerade uttorkningsförlopp. Uttorkningsegenskaperna hos TorkBI-produkterna har verifierats och dokumenterats genom testning i laboratoriemiljö. Det här kan du utnyttja för att förutse torktider och lättare planera ditt projekt. TorkBI har bland annat en snabb hållfasthetstillväxt som möjliggör korta formrivnings och stombyggnadstider. Produkterna i TorkBI-familjen har även dokumenterat låga utsläppsfaktorer.

Optimera produktionen med BI Dry

TorkBI-produkterna ingår även i Betongindustris fuktkoncept BI Dry, där du kan välja att optimera valet av betong med hänsyn till tidplan och andra förutsättningar. BI Dry är vår kostnadsfria programvara för att prognostisera fuktnivåer och hållbarhetsvärden över tid. Här kan du även räkna på flera våningsplan och jämföra prognoser för olika alternativ. Du skriver enkelt ut en rapport där resultaten från flera olika beräkningar presenteras. Teknisk Kundservice kan berätta mer.

Användningsområden

  • Betongkonstruktioner där krav på specifika fuktnivåer förekommer
  • Bottenplattor eller bjälklag som ska beläggas med olika typer av golvmaterial
  • När du behöver känna till uttorkningsegenskaperna över tid

Ladda ner

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!