Ytmönstrad betong

Genom mönstring i betongens ytskikt kombinerar du estetiska möjligheter med materialets styrka i din beläggning.

Stark, estetisk beläggning

Ytmönstring av betong är en metod som du kan använda antingen när du vill få en estetiskt tilltalande betongyta, t.ex. ett gatstensmönster, eller för att särskilja en yta funktionellt, t.ex. en busshållplats. Du kan ytmönstra både genomfärgad och ytinfärgad betong. Förväntar du dig ett stort ytslitage rekommenderar vi att du väljer genomfärgad betong för en långsiktigt hållbar effekt.

Användningsområden

▪ Garageuppfarter
▪ Trädgårdsgångar
▪ Uteplatser
▪ Gårdsplaner
▪ Trottoarer
▪ Cykelbanor
▪ Offentliga ytor

Ladda ner

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!