Vägbetong

Söker du en slitstark beläggning för högtrafikerad väg eller för tunnel? Vägbetong är ett självklart val.

Klarar tung trafikbelastning

Vägbetong är en slitstark, frysprovad betong avsedd för vägbeläggningar. Den har hög styvhet, tål saltfrysning och klarar tung trafikbelastning. Vägbetongens mycket höga slitstyrka minskar risken för dubbdäcksslitage och spårbildning i vägen.

Säker och ekonomisk

En annan fördel är att Vägbetong är ljus. Därför krävs mindre belysning – något som även är en säkerhetsfråga, inte minst i tunnlar. Du kan också vara trygg med att vägbetongens höga beständighet mot slitage, saltoch frostangrepp bidrar till låga underhållskostnader.

Användningsområden

  • Högtrafikerade vägar
  • Tunnlar
  • Reparation av fogar i broar

Ladda ner

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!