Markbetong

Behöver du ett bra alternativ till asfalt? Markbetong är en slitstark och smidig beläggning för industriplaner, busshållplatser, parkeringsplatser med mera.

Slitstark beläggning

Markbetong är en frostbeständig och normalt oarmerad beläggning, som du kan lägga på underlag av naturlig mark eller fyllning. Här kommer betongens slitstyrka verkligen till sin rätt. Markbetongen fördelar laster mycket väl, tål punktlaster och är kemiskt resistent mot oljor och drivmedel. Samtidigt är den enkel att lägga, eftersom den ställer mindre krav på underlaget än till exempel asfalt.

Lång livslängd

Markbetong tål hårt slitage och förhindrar effekterna av spårbildning. Det gör att du får en tålig beläggning med lång livslängd. Markbetong har även en ljusare färg, som ger dig möjlighet att särskilja beläggningen i funktionellt eller estetiskt syfte. Möjligheter finns också att spara på belysningsinstallationer.

Användningsområden

  • Industriplaner
  • Busshållplatser och gatukorsningar
  • Parkeringsplatser
  • Garageuppfarter
  • Trottoarer, perronger, refuger, gångbanor med mera

Ladda ner

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!