Lär dig mer om karbonatisering

Karbonatisering har traditionellt setts som en skademekanism. Under senare år har dock karbonatiseringens positiva effekt med reducering av koldioxid i atmosfären framkommit alltmer. Nu kan vi dessutom presentera en verifierad metodik för att beräkna hur stor effekten är. Lär dig mer i filmen nedan.

Läs mer

Om karbonatisering

Om karbonatisering

En film om karbonatisering i betong