Vi fyller 90 år 2022

Betongindustri - 90 år av innovationer och först med funktionsbetong

För att hänga med i betongbranschen i 90 år måste man vara innovativ. Det ligger i Betongindustris DNA att ständigt utvecklas och att vi finner lösningar som hjälper våra kunder att lyckas med sin affär Det är här som funktionsbetongen kommer in i bilden. 

Under Betongindustris första tid hände inte så mycket med själva betongen. Den grå massan var sig ganska lik från år till år, men bilarna och hur vi transporterade och levererade betongen utvecklades kontinuerligt. 

Till exempel var vi först med roterbilar i Sverige.

Ett annat exempel är frifallsblandaren Bravofox.

Men under 70-talet hände dock något. Då uppfanns funktionsbetongerna, vilket Betongindustri var först med i Sverige. 

Vad är funktionsbetong? 

En funktionsbetong tillför en väldefinierad teknisk prestanda inom ett avsett egenskapsområde. 

Man adderar en funktion till standardbetongen. Det vill säga att förutom hållfasthet och täthet, som standardbetongen alltid innehåller för att klara av krav på bärighet och beständighet - så ger funktionsbetongen en lösning på ett problem kunden har. Till exempel påverkan av frost. 

FrostBI var den första funktionsbetongen. Den utvecklades av Betongindustri på 70-talet tillsammans med Stockholms stads gatukontor som behövde en betong med viss frostresistens. 

Den är utformad för att klara ett stort antal fryscykler kring noll grader och har dessutom hög täthet mot kloridinträngning som gör att den klarar konstruktioner i extrema miljöer som till exempel brobanor och kajkonstruktioner. 

Självklart för oss nu, men nytt på 70-talet. 

Ett annat exempel är TorkBI. 

TorkBI är en grupp betongprodukter med goda uttorkningsegenskaper som används för att optimera och säkerställa ett fuktsäkert byggande av husstommar och industrilokaler. 

Den utvecklades under 80-talet genom medverkan i det svenska nationella forskningsprojektet Högpresterande betong.  

Betongindustri var en av sex aktiva industripartner och den enda betongtillverkaren i projektet, och blev därmed först med att leverera uttorkningsbetong i full skala. 

Och så här har det fortsatt under åren. 

Några fler exempel på andra funktionsbetonger: 

Självkompakterande betong – ett revolutionerande utvecklingssteg 

Den kanske största innovationen var självkompakterande betong (SKB), eller vibreringsfri betong, som lanserades under sent 80-tal. 

Den fungerar precis som det låter som. Man behöver inte vibrera betongen för att den ska fylla ut formarna – den “kompakterar sig själv”. Det här innebär många fördelar: 

  • Snabbare gjutning. 
  • Ökad produktivitet. 
  • Minskat buller och fysisk belastning och därigenom förbättrad arbetsmiljö. 
  • Möjligheter att gjuta komplexa geometrier. 

Som enda svenska betongtillverkare deltog Betongindustri i två europeiska SKB-projekt på 80-talet, vilket gjorde att denna kunskap inom företaget ökade stort. 

Från Betongindustris fabrik i Strängnäs levererades tidigt betong till det första broprojektet med SKB i Europa, en motorvägsbro i Kjula vars alla delar gjöts med SKB som ett demonstrationsförsök.  

Därefter byggdes i rask takt flera broar med SKB från Betongindustri och så småningom även husstommar.  

Betongindustri nådde sedan snabbt en stor andel SKB i produktsortimentet och Sverige har varit världsledande inom området när det gäller andelen SKB av total betong. 

SKB är kanske den mest omvälvande innovationen inom betongområdet under modern tid. Att helt slippa ett moment: kompakteringen, var minst sagt revolutionerande. 

Nu ser vi fram emot 90 år till av innovation.

Samlade artiklar från vår kunskapsbank. Välkommen!
 

Allt om betong