SkumBI

SkumBI är ett lätt, poröst och värmeisolerande fyllnadsmaterial med många användningsområden.

Skumbetong för mark och hus

SkumBI är en tillverkningskontrollerad och mångsidig betong. Du kan använda den både för markändamål, SkumBI-Mark, och i byggnader, SkumBI-Hus. Konsistensen är mycket  lättflytande, så SkumBI fyller ut formar och andra utrymmen bra utan att du behöver bearbeta den vidare. Uttorkningstiden är också kortare än vanlig betong. Efter ett dygn har
SkumBI tillräcklig hållfasthet för att beträdas. Du kan även schakta betongen i hårdnat tillstånd om det krävs i ett senare skede.

Användningsområden

  • Reparationer och ombyggnad där låg vikt krävs
  • Utjämning av nivåskillnader i bjälklag
  • Återfyllnad i ledningsgravar, rörschakt och fjärrvärmekulvertar
  • Grundläggning på mark med dåliga grundförhållanden
  • Lättfyllning i vägbank för att motverka sättning och instabilitet
  • I övergångar till broar eller motfyllnad av stödeller vingmurar

Ladda ner

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!