Betong med anläggningscement

Tack vare den låga värmeutvecklingen i anläggningscement minskar du risken för temperatursprickor i dina grova och medelgrova konstruktioner.

Motståndskraftig och säker

Betong med anläggningscement har en hög sulfatresistens och låg alkalihalt, vilket gör den särskilt lämplig i miljöer utsatta för sulfat och alkaliesyrareaktioner. Eftersom värmeutvecklingen är lägre än andra mer finmalda cement, ger betong med anläggningscement lägre temperaturer i den gjutna betongen. Det innebär att risken för sprickbildning minskar – en stor fördel i dina medelgrova till grova konstruktioner. Det är en fördel även vid gjutning av slankare konstruktioner där fastlåsning från motgjutning och underlag är stor.

Användningsområden 

  • Medelgrova och grova konstruktioner där du vill undvika temperatursprickor
  • Slanka konstruktioner där fastlåsning från omgivning är stor
  • Konstruktioner som kräver hög sulfatresistens, t.ex. pålar och grundkonstruktioner i kontakt med jord och vatten
  • När risk för alkaliesyrareaktioner kan förekomma, t.ex. inom lantbruket

Referenser

Norrtälje hamn: 20 – 25 % minskad klimatpåverkan med mycket enkla medel!

Norrtälje hamn: 20 – 25 % minskad klimatpåverkan med mycket enkla medel!

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!