Vi skapar grunden för morgondagens samhälle

Betongbilar

Smidiga leveranser och lossningar

Vi har en modern fordonspark för leverans och lossning av betong. Merparten av våra bilar är 3-axlade roterbilar som lastar 5,5-6 kubikmeter beroende på utförande och tillåten vägbelastning. Vi har också 4-axlade roterbilar som lastar upp till 7,5 kubikmeter. Samtliga roterbilar har hydraulränna. Flertalet av bilarna har svängbar bakaxel för att lättare kunna ta sig fram.

Rotpumpen är en kombinerad roterbil och betongpump. Den är speciellt lämpad för mindre arbeten med krav på lång räckvidd och med begränsad uppställningsyta.

Trailerbilar sparar tid och miljö

Med trailerroterbilar kan vi transportera upp till 11 kubikmeter betong vilket är nästan dubbelt så mycket som med traditionell 3- eller 4-axlig roterbil. Det ger en betydande minskning av koldioxidutsläpp och den ökade mängden drivmedel som krävs är marginell.

Mer detaljer om fordonen finns i dokumenten här på sidan. 


 

Ladda ner