Tidig samverkan gav stora klimatvinster

I Helsingborgshems bostadsprojekt, kvarteret Kungsörnen, har Betongindustri varit med och sänkt koldioxidutsläppen från betong med över 50 procent.

Detta blev möjligt genom Helsingborgshems beslut att enbart sätta mål och ramar i upphandlingen och ge fria händer för anbudsgivarna att komma med egna klimatsmarta lösningar.

NCC vann upphandlingen med sitt förslag som var både mest klimatsmart och hade lägst pris, men för att nå ända in i mål var samverkan och dialog mellan alla inblandade parter helt avgörande.

Några exempel på tillvägagångssätt som möjliggjorde för optimering av betongen i projektet:

  • NCC valde en konstruktionslösning för bjälklagen som innebar att uttorkningskrav inte behövde beaktas. Det gav en reduktion på 50–100 kg CO2-ekv/m3 (se illustration). 
  • Det ursprungliga vct-kravet på 0,55 för bjälklag/innerväggar togs bort, vilket öppnade upp för att välja betong med låg hållfasthetsklass. 
  • Dessutom valde NCC att använda klimatförbättrad betong, BIO 3 med 40 % reduktion, vilket gav en reduktion på ytterligare 100 kg CO2-ekv/m3 (se illustration)

Här kan du lyssna på Jonas Carlswärd, chef teknik och provning, när han beskriver Betongindustris arbete i kvarteret Kungsörnen (Youtube)

Våra erfarenheter i korthet
  • Tidig samverkan och dialog är helt avgörande!

  • Möjligheten att klimatförbättra avgörs innan byggstart.
  • Man behöver gemensamt gå igenom projektets förutsättningar för att ta rätt beslut och för att definiera rimliga kravnivåer avseende vct, exponeringsklass, hållfasthet etcetera.
  • Gå igenom eventuella tillkommande åtgärder som kan krävas, exempelvis kopplat till gjutning i kall väderlek.

Läs mer om projektet här

Läs mer om BIO 1-2-3 här

Helsingborgshem och NCC valde klimatförbättrad betong

Helsingborgshem och NCC valde klimatförbättrad betong

Plats

Planteringsvägen 196
252 32 Helsingborg (Sverige)