CSC – en viktig certifiering för oss och våra kunder

Värtan - en av de certifierade fabrikerna och certifikatet nivå silver.

Sedan juni 2022 är fem av Heidelberg Materials Betong Sveriges fabriker certifierade av Concrete Sustainability Council (CSC) på nivån silver.

De fem fabrikerna är belägna i Gävle, Jönköping, Malmö samt Värtan och Hammarby i Stockholm.

CSC är en globalt erkänd hållbarhetscertifiering med över 600 anläggningar certifierade totalt.

CSC-certifieringssystemet används för att bedöma betongfabriker, cementfabriker och ballasttäkter. Certifieringen syftar till att främja hållbar betongtillverkning och möjliggöra välgrundade beslut i byggandet. CSC-certifikat för en betongfabrik omfattar även leverantörskedjan, som utgör 40 procent av den totala poängen.

- Det som är bra med CSC är den rigorösa processen. Det är omöjligt att ”greenwasha”, utan alla delar måste kunna bevisas och dokumenteras, vilket varit ett mycket omfattande arbete, säger Ebba Örwall Lovén, kvalitets- och miljöchef och lägger till:
- Men jag visste ju att vi hade allt på plats eftersom våra engagerade medarbetare har jobbat med hållbarhetsfrågorna så dedikerat under många år. Att nu få det bekräftat av tredje part är oerhört roligt.

CSC innehåller många delar

Då CSC är en certifiering inom hållbarhet så innehåller den alla tre dimensionerna: miljö, socialt och ekonomi. Några exempel på vad som bedöms:

  • Relationerna med lokalsamhället och dess näringsliv måste vara goda.
  • Det måste finns uppförandekod för leverantörer.
  • Arbetsmiljön måste nå upp till vissa kriterier.
  • Kommunikationen mellan medarbetare och företaget måste vara goda.
  • Insatsvarorna i produktionen måste vara 100 % spårbara.
  • Det får inte ha förekommit någon LTI (Lost Time Injury) under de senaste tre åren på fabrikerna.

Till detta kommer flera höga krav på miljöarbetet där Heidelberg Materials Betong Sverige fick extra bra poäng när det gällde Secondary Materials – restprodukter från produktionen - i och med att de fem fabrikerna återvinner all returbetong, antingen som ballast i produktionen av ny betong eller till nya betongblock.

Värt att nämna är också att allt processvatten återvinns i betongproduktionen, vilket ger bra poäng i CSC-certifieringen.

Andra viktiga delar är att fabrikerna enbart använder förnyelsebara bränslen och att majoriteten av våra betongbilar samt pumpar körs på biobränsle.

BI-Optimal – en innovation

Helt avgörande dock för att erhålla denna certifiering var Heidelberg Materials Betong Sveriges produkt- och tjänsteinnovation: BI-Optimal, som innehåller tre delar:

  1. Hjälp till optimering av betonganvändandet för att minska koldioxidutsläppen.
  2. Flera digitala verktyg, bland annat HETT11 som är ett prognosverktyg för beräkning av härdningsförloppet i nygjutna betongkonstruktioner och som är speciellt användbart vid vintergjutningar samt BI-Distant som mäter hållfastheten under produktionen. 
  3. Klimatförbättrad betong där koldioxidminskningen går att få i flera nivåer utifrån Svensk Betongs vägledning om klimatförbättrad betong.

BREEAM och LEED viktiga

-    Tack vara denna certifiering får våra kunder extrapoäng när de bygger enligt BREEAM. Certifieringen är även erkänd av LEED, säger Ebba Örwall Lovén, kvalitets- och miljöchef. Det var ett tungt vägande skäl till att vi gjorde den här certifieringen. Kunderna har efterfrågat det och när man anlitar oss ska man inte bara veta att man får en optimerad betongprodukt och förstklassig hjälp, utan också att hela verksamheten arbetar utifrån högt ställda miljökrav och att vi tar ansvar både inuti verksamheten och utanför.
-    Nu blir nästa steg att fortsätta certifiera våra övriga fabriker.

Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället.

Om miljö och hållbarhet