Utfyllnadsbetong

Planerar du arbeten på en plats där det är svårt att packa grus- och sandmaterial? Utfyllnadsbetong fungerar som en bra ersättning för dessa material.

En stabil grund

Utfyllnadsbetong är ett cementbaserat material som på ett effektivt sätt fyller ut utrymmen och sluter om rörledningar med mera utan bearbetning eller packning. De goda flytegenskaperna gör materialet i det närmaste självnivellerande. Därför kan du många gånger använda det som ersättning för packade grus- och sandmaterial.

Smidig hantering

Sättning i gjuten Utfyllnadsbetong är försumbar. Samtidigt har materialet låg tryckhållfasthet. Det gör att du kan schakta bort materialet på ett smidigt sätt om det krävs i ett senare skede.

Användningsområden

  • Som ersättning för packade grus- och sandmaterial
  • På platser där det är svårt att packa grusmaterial p.g.a. begränsat utrymme, exempelvis kring rörledningar, i schakter och i rörgravar
  • Vid arbeten där det är svårt eller kostnadskrävande att transportera in material
  • Fyllning av rör, kulvertar och tankar som tagits ur drift

Ladda ner

Beställ betong här

Att beställa betong kan verka enkelt, men det är många parametrar som spelar in. 

Beställ

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!