Så klimatdeklarerar du betong i ditt projekt 

Behöver du klimatdeklarera ditt projekt och undrar hur man gör? Här följer en kort beskrivning av hur det går till att miljödeklarera betongen i byggprojekt.

Alternativ 1: Du behöver en giltig EPD för de betongprodukter du använt.

Vår EPD; Fabriksbetong - representativa produkter grupperade enligt kg CO2 –ekv, täcker hela vårt sortiment.  Samtliga betongsorter finns här representerade och grupperade i tabellform genom en representativ produkt och vad den motsvarar i koldioxidutsläpp.

Om du behöver, kan du fråga oss om specifika betongsorter, så hjälper vi dig och visar i vilken grupp du kan hitta representativa värden för de produkter du köpt.

Alternativ 2: Du vill veta exakt miljöpåverkan för de olika produkter som du köpt?

 1. Välj först vad du vill redovisa för:
  - Är det ett specifikt projekt du vill veta miljöpåverkan för?
  - Eller är det hela bolagets volym under ett år?
  - Eller är det en specifik period du behöver veta miljöpåverkan för?
 2. När du valt vad du vill redovisa hjälper vi dig ta fram resultaten per betongsort vi levererat till er, inklusive kundanpassade produkter.

Alternativ 3; Du vill veta exakta utsläpp och beräkna din byggnads totala saldo av CO2-upptag under sin beräknade livslängd.

Detta bygger på att du har koll på och kan redovisa var material har använts och hur dess volymer är fördelade på nedan sätt:

 1. Skapa en specifikation av byggdelarna av betong, alltså deras volym och geometri
 2. Gå igenom exponeringen av dessa byggdelar: är de målade eller tapetserade? Är båda sidorna exponerade för luft eller bara en sida? Ligger det golv eller ej? Etcetera
 3. Hur är fördelningen - vilken betongprodukt har du använt till respektive byggdel?
 4. Välj livslängd att räkna utifrån: L50 eller L100 (50 eller 100 år). 

Till din hjälp för att göra det här har du främst två EPD:er

Behöver du mer hjälp. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Välkommen till teknisk kundservice och försäljning

Våra tekniska säljare och rådgivare hjälper dig med detaljberäkningar och ökar din precision och trygghet i valet av betongprodukt.

 

Hör av dig!