Rekordbetong visar vägen: Mindre än 100 kg CO2-utsläpp per kubikmeter

På uppdrag av Helsingborgshem bygger NCC 73 hyreslägenheter på Pålsjö Äng i norra Helsingborg. Byggnationen har handlats upp med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden.

För att minska klimatpåverkan i byggandet har NCC valt att arbeta med Heidelberg Materials i projektet för att optimera den platsgjutna konstruktionen, samt att använda betong med mindre klimatpåverkan än traditionell betong.

Betongen som används har mellan 10 till 40 procent lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen, men nu satsar NCC och Heidelberg Materials på ännu lägre nivåer:

Gjutningen som gav mindre än 100 kg CO2-utsläpp per kubik skedde 28 november och gäller ett vindsbjälklag; därmed finns inte någon uttorkningsproblematik på samma sätt som i ett vanligt bjälklag. Likafullt är det antagligen det lägsta utsläppet från modern bjälklagsbetong hittills.

En vanligt förekommande kvalitet i bjälklag är annars C35/45 med koppling till kravet på RF 90 %, en produkt som enligt Svensk Betong har ett referensvärde på 305 kg CO2-utsläpp per kubikmeter.

Vid denna gjutning har vi både sänkt hållfasthetsklassen och ökat andelen alternativa bindemedel för att optimera betongen och därmed minska klimatbelastningen så mycket som möjligt.

Gjutningen skedde i november och kräver att man är på sin vakt och vidtar nödvändiga vinteråtgärder för att nå erforderlig hållfasthet. 

Vill du veta mer, hör av dig till Jonas.

Tidigare samarbeten med NCC har varit projekt Kungsörnen, också med Helsingborgshem som beställare, som var ett pilotprojekt för att minska klimatpåverkan i byggandet. Läs mer om det projektet här.

Leverans till Pålsjö Äng

Leverans av rekordbetong till Pålsjö Äng

Projekt Pålsjö Äng

 • Helsingborgshem

  Byggherre

 • NCC

  Kund

 • C20/25 S4 16 Bio-45+

  Material

 • 2023

  Färdigställd

Plats

Helsingborg (Sverige)