Nygjutet nr 2 2016

Ledaren: 
Vårens strukturaffär mellan Betongindustri och Thomas Betong har på flera olika sätt fungerat som en adrenalinkick för oss alla inom företaget. Genom att tydligare koncentrera vår verksamhet på i första hand storstockholmsregionen, södra Sverige, östra mellansverige samt södra Norrland kraftsamlar vi för att möta den ökande efterfrågan på både våra produkter och våra tjänster.

För HeidelbergCement är Öresundsregionen och södra Sverige strategiskt mycket viktig och företaget har redan gjort stora investeringar i området, exempelvis i en ny cementdepå i Malmö samt i de nya fabrikerna i Malmö, Helsingborg, Halmstad, Sölvesborg, Karlskrona och Tingsryd. Genom Betongindustris ökade närvaro kan vi vinna flera synergieffekter.

Under sommaren och hösten har vi arbetat hårt med att få våra nya medarbetare att känna sig välkomna samt att integrera de nya fabrikerna i vår verksamhet. Fokus ligger fortfarande på att producera högkvalitativ fabrikstillverkad betong för platsgjutet byggande och hålla högsta servicenivå och säkerhet med tydlig miljöprofil. Vi fortsätter vår strävan att du som kund skall uppleva Betongindustri som bäst i branschen.

Strukturaffären ska naturligtvis gagna dig som kund. Affären ger oss möjlighet att ytterligare effektivisera och öka vår produktion. Vi kan också ytterligare stärka vårt serviceerbjudande och samtidigt hålla fortsatt konkurrenskraftiga priser. Dessutom stärks Betongindustri som oberoende aktör på en marknad som i stor utsträckning domineras av stora entreprenadbolag. – Ett steg i denna utveckling är lanseringen av Betongvalsguiden. Guiden informerar om vilka grundkrav som gällande normer (för närvarande EN:206) ställer och vilka produkter som Betongindustri rekommenderar för att åstadkomma en beständig konstruktion.

Guiden vänder sig till alla aktörer i byggbranschen, från byggherrar, föreskrivande led som arkitekter och konstruktörer samt byggentreprenörer. Även som privatperson hittar du värdefull information till ditt byggnadsprojekt. Du kan läsa mer om Betongvalsguiden på annan plats i denna tidning eller gå direkt till betongvalsguiden.betongindustri.se

Anders Knutsson, vVD Betongindustri. 

Ladda ner