Nygjutet nr 1 2017

Vi skapar grunden för morgondagens samhälle

Anders Knutsson

Vi levererar betong till byggnader och infrastruktur som utgör grunden i det moderna, hållbara samhället. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande för att möta kundernas behov och vi använder metoder och teknik i framkant.

Det är med stolthet som jag konstaterar att Betongindustri verkligen håller vad vi säger i vår presentation på hemsidan.

Vi har haft ”kick off” i alla våra fyra regioner och arbetat med två pusselbitar som är våra viktigaste frågor att arbeta med: Medarbetaren och Hållbarhet.

Medarbetaren, är självklart den viktigaste biten i ett företag som vill vara i framkant och det har verkligen bevisats på våra träffar. Det som har kommit fram efter grupparbeten på träffarna kommer att redovisas internt och kommer även att märkas för våra kunder i framtiden.

Hållbarhet, känns som en självklarhet i ett modernt företag som Betongindustri. Även där har det kommit fram många bra synpunkter från våra träffar som vi kommer att arbeta med i Betongindustri.

Det känns väldigt bra med allt vi nu arbetar med, till exempel BI optimal som är ett miljötänk när det gäller material, transport och hanteringssätt. Vi tar här ett helhetsgrepp och fokuserar inte bara på själva materialet. För ett par år sedan beslutade vi att återvinna allt returvatten in i betongen. Vi går över till HVO, som är en miljödiesel, på de ställen där det går. Vi ser över våra recept så att de är så miljöanpassade som möjligt. 

Betongindustri har två pusselbitar kvar att lägga för att pusslet ska vara klart enligt vår plan.

Det är digitalisering och kunskap. Dessa två återstående pusselbitar kommer att vara klara till nästa år.

Digitalisering, har vi påbörjat genom att gå över till digitala följesedlar. Övergången till en digital lösning är ett sätt att förenkla administrationen för både dig kund och oss som leverantör. Öka spårbarheten och minska på pappersanvändandet. Andra digitala lösningar som är igång är t.ex. BI distant, Betongvalsguiden, Betongonline, och BI dry.

Och vi stannar inte där, vi återkommer med nya digitala hjälpmedel för er.

Kunskap, som är vår sista pusselbit, är den som är mest komplex. Det är inte bara att lära ut nya saker, det är även att samla in all den kunskap som finns både internt och externt. Vi ser en framtid där ni som kund kan vända er till oss och fråga om allt som gäller betong. Vi ska vara den självklara partnern när det gäller fabriksbetong.

Vice vd Anders Knutsson

Ladda ner