Nygjutet nr 1 2016

”Det finns ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör”

– Betongindustri är en av de ledande leverantörerna av fabriksbetong. Det betyder också att vår verksamhet har en ganska så stor miljöpåverkan. För oss är miljöfrågor ett av våra fokusområden och vår målsättning är att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör. Det innebär att vi dagligen och aktivt arbetar med miljöfrågor gällande exempelvis energiförbrukning, hantering och val av kemikalier, transportalternativ, vattenförbrukning med mera, berättar Cathrin Svensson som är kvalitetsoch miljöchef på Betongindustri och även miljöchef för RMC Northern Europe som omfattar Sverige, Danmark, Norge samt Baltikum.

Genom en öppen dialog, såväl internt som externt, har det framkommit önskemål om en prioritering och fokusering på hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö, säkerhet, klimatpåverkan, energianvändning och återvinning. Det påverkar naturligtvis prioriteringarna i fråga om företagets hållbarhetsarbete på både kort och lång sikt såväl som redovisning och kommunikation.

– För oss är det självklart att hållbarhetsfrågor måste prioriteras för allas vår framtid. Vårt miljöledningssystem innehåller målsättningar och handlingsinriktade miljöprogram, som systematiskt följs upp för att vi fortlöpande ska förbättra oss. Alla idéer välkomna Under de senaste fem åren har alla produktionsanläggningar genomgått en miljörevision initierad av moderbolaget i Tyskland, för att granska efterlevnaden av miljöbestämmelser och det generella miljöarbetet.

– Vi tar till oss de synpunkter som framkommer och jobbar aktivt med förättringar. Vi måste alla hjälpa till att förbättra vårt miljö- arbete, och liksom allt som berör vår verksamhet, hoppas vi att alla synpunkter och idéer för hur vi kan förbättra verksamheten kommer till vår kännedom.

Ladda ner