Nygjutet nr 1 2015

Betongindustri sponsrar Skansens älgar

– Betongindustri har under många år varit en av våra viktigare sponsorer på byggmaterialsidan. Det är inte alltid projekten är stora eller ens synliga. De klassiska fågeldammarna mitt på Skansen, som totalrenoverades för ett par år sedan, är ett sådant exempel liksom säldammen som invigdes för två år sedan. Betongen syns inte men skrapar du lite i marken så upp - täcker du snart att hela området vilar på en stabil grund av just betong, berättar Peter Furness Lindén som är projektledare på Skansens Byggnadsavdelning.  

- Vi har sponsrat Skansen under flera år. Det har varit några kubik betong här och några fler kubik där. För oss känns det bra att bidra med vad vi kan till landets största friluftsmuseums arbete med bevarande av både djur, kultur och natur. Här finns många historier att berätta och viktiga kunskaper om både djur och natur att föra vidare till nästa generation, säger Lena Åhl, marknadschef på Betongindustri.

Det som är aktuellt just nu är en ombyggnad och utökning av älghängnet högst upp på området. Dels ska området bli större plus att det även byggs två stycken utkiksplattformar så att besökarna får ännu bättre blick på djuren.

– Projektet kommer inte att vara klart förrän till årsskiftet men det beror inte på att det är så stort utan på att vi aldrig arbetar med den här typen av projekt under högsäsong när besöksantalet är så stort, säger Peter. Ett annat aktuellt projekt är en ny inhägnad för den vitryggiga hackspetten som är rödlistad i Sverige. 

Sponsoravtalet löper på tre år och förnyas löpande. I det nuvarande avtalet handlar det om 250 kubikmeter över treårsperioden. Det är ytterst sällan som varje beställning omfattar mer än de fem kubikmeter som ryms i ett vanligt billass.

– Det är otroligt smidigt att arbeta med Betongindustri. Jag bara lyfter luren och gör beställningen och bestämmer tidpunkt, berättar Peter.

Ladda ner