BI Distant

BI Distant - digital hållfasthetsmätning

BI Distant är ett mätverktyg som ger dig information om hållfastheten och om hur din betong faktiskt härdar. Under gjutning måste man ha kontroll på betongens temperatur, som är avgörande för betongens hållfasthetstillväxt – från första timmen och framåt. 

Så funkar det

Systemet består av en huvudenhet och ett antal noder som anpassas efter behov. Två nodtyper finns - en för mätning av betongtemperatur och en för det omgivande klimatet. Noderna placeras invid den aktuella mätplatsen.

Betongtemperaturen loggas och en beräknad hållfasthet samt det aktuella temperaturförloppet åskådliggörs på webben. Det senaste mätvärdet kan även läsas av direkt vid varje nod med din mobil. Upp till 64 noder kan kopplas in och bildar tillsammans ett nätverk av trådlösa kommunikationskanaler som möjliggör uppkopplingsmöjlighet av en hel arbetsplats.

Realtidsinformation

Information från noderna läggs kontinuerligt ut i webbportalen och därigenom har du alltid tillgång till aktuell hållfasthet i varje specifik konstruktionsdel. Det senaste mätvärdet kan också läsas av direkt vid varje nod på plats med hjälp av en smartphone.

I webbportalen har du också möjlighet att via e-post prenumerera på veckorapporter med aktuella data, laddningsstatus och eventuella varningar. Med andra ord hjälper BI Distant Hållfasthet dig att på ett enkelt sätt i realtid hålla koll på hållfasthetsutvecklingen.

Säkrare och en mer ekonomisk byggproduktion

Realtidsinformation om  betongens hållfasthetsutveckling innebär stora fördelar för det platsgjutna byggandet. Kunskapen innebär inte minst att man skapar en grund för en trygg och säker arbetsplats.

Med vetskap om hållfasthetsnivån behöver man exempelvis inte fundera på om hållfastheten i en vägg är tillräcklig vid formrivning, eller oroa sig över eventuell frysrisk i betongen vid vintergjutningar. Att ta bort stämp vid bjälklagsgjutningar vid rätt tidpunkt är inte heller några problem. 

Du kan optimera byggprocessen

Informationen kan utnyttjas för att optimera byggprocessen. Kännedom om hållfasthetsnivån skapar bland annat förutsättningar för ett mer effektivt nyttjande av formpark, stämp m.m. och kan i vissa situationer även innebära att man kan belasta konstruktioner tidigare än man annars hade planerat.

Tillsammans gör vi byggandet säkrare.

Fler artiklar om BI Distant:

Så här enkelt är det. Bara 4 steg:

Mätpunkter Bi Distant

Mätpunkter Bi Distant.

Noder Bi Distant

Noder Bi Distant.

Betong BI Distant

Betong BI Distant.

Övervakning BI Distant

Övervakning BI Distant.